Artisti on brändi

Brändeistä puhutaan yleisesti tuotteiden ja tavaroiden kohdalla, mutta yhä enenevässä määrin brändeistä ja brändäyksestä on alettu puhua myös ihmisten kohdalla. Erityisen tärkeää brändääminen on esiintyvien taiteilijoiden kohdalla, koska heille oikealla tavalla luotu brändi voi olla jopa avain menestykseen. Brändi kertoo tuotteen kohdalta siitä, mikä tuote on ja millaisia mielikuvia tuotteeseen sekä sen käyttäjiin liittyy. Aivan samalla tavalla voidaan ajatella myös artistin tai yhtyeen kohdalla – heihin liitetty brändi kertoo siitä, kuka tai mikä artisti tai bändi on ja millaisia mielikuvia häneen tai heihin sekä kyseisen artistin tai yhtyeen faneihin liittyy. Onko kyse suositusta ja trendikkäästä bändistä tai artistista vai marginaalista yleisöä puhuttelevasta artistista tai bändistä? Onko artisti tai bändi suunnattu erityisesti nuorelle vai keski-ikäiselle väestölle? Onko artistin tai bändin tarkoituksena pyrkiä myös ulkomaan markkinoille? Millaista musiikkia artisti tai bändi pääasiassa esittää? Esiintyykö bändi tai artisti suomeksi vai englanniksi ja mikä vaikuttaa bändin tai artistin esiintymiskielen valintaan?

Millaiset asiat vaikuttavat artistin brändiin?

Aivan kuten imagonkin kohdalla, myös artistin brändiin vaikuttavat monet asiat. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että artistin asioista vastaa kokenut ja asiantunteva manageri. Artistin brändin luominen on eräs managerin tärkeimmistä tehtävistä!

Millaiset asiat sitten vaikuttavat artistin brändiin? Ensinnäkin esitykset tietysti vaikuttavat erittäin suuresti artistin brändiin ja ovat tärkeässä osassa pyrittäessä luomaan artistista tietynlaista brändiä – miten ja missä artisti esiintyy, miten hän pukeutuu esiintyessään sekä vapaa-ajallaan ja miten hän ottaa yleisönsä sekä esiintyessään, jakaessaan nimikirjoituksia että ollessaan vapaalla. Jos artistin esitykset ovat esimerkiksi hätäisiä ja jos niistä näkee, että artisti on lavalla vain rahan vuoksi, voi tämä vaikuttaa hänen imagoonsa ja tätä kautta koko brändiinsä erittäin negatiivisella tavalla. Tämä voi olla erittäin tuhoisaa artistin orastavan uran kannalta, minkä vuoksi onkin tärkeää, että artisti panostaa jokaiseen keikkaansa täysillä ja että keikka-aikataulu ei ole liian tiukka.

On myös tärkeää, että artisti suhtautuu työhönsä kunnianhimoisesti sekä tunnollisesti – jatkuvasti äänitysstudiolle saapuva hankala artisti saa hyvin nopeasti ammattilaisten keskuudessa hankalan maineen, mikä voi vaikuttaa hänen etenemismahdollisuuksiinsa. Tästä syystä onkin tärkeää suhtautua työhön riittävän nöyrästi – muttei kuitenkaan nöyristellen.

On artistin brändin kannalta erittäin tärkeää, miten artisti suhtautuu yleisöönsä – miten hän puhuu faneilleen ja suhtautuu heihin. Erittäin suositut artistit saavat yleensä runsaasti fanipostia ja voikin olla hyvä idea, että faneille vastataan ja lähetetään pieni yllätys kiitokseksi muistamisesta. Tämä kertoo faneista välittämisestä artistin puolelta.

Lehti-, radio- ja televisiohaastattelut luovat suuren osan artistin brändäämisestä. Tämän vuoksi kaikkiin haastatteluihin kannattaakin valmistautua huolella ja niitä kannattaa antaa harkiten. Olisi hyvä saada kaikki lehdissä julkaistavat jutut ja kuvat nähtäviksi ennen kuin ne julkaistaan suurelle yleisölle.
Pukeutuminen ja ulkoasu ovat esiintyvälle artistille tietysti erittäin tärkeitä – ne ovat ikään kuin käyntikortti artistin tekemästä työstä sekä siitä mitä hän edustaa. On sanomattakin selvää, että on tärkeää kiinnittää huomiota sekä esiintymis- että arkipukeutumiseen. Kannattaa käyttää osaavaa ja ammattitaitoista nykytrendit tuntevaa stylistiä apuna niin oman vaatetuksen, meikin kuin hiustenkin suunnittelussa ja toteutuksessa. Kannattaa myös miettiä tarkkaan, millaisen viestin artisti haluaa omalla ulkoasullaan antaa ja millaista tyyliä hän edustaa.

Miksi on niin kovin tärkeää käyttää kokenutta manageria?

Kuten jo edelläkin todettiin, artistin brändin luomisessa on erittäin tärkeää käyttää kokenutta manageria, joka osaa nähdä artistin tilanteen kokonaisuutena. Kokematon manageri saattaa sortua moneen aloittelijan sudenkuoppaan, jotka kokeneempi manageri osaisi todennäköisesti välttää – hän ei välttämättä osaa nähdä artistin tilanteen kokonaiskuvaa eikä sitä, millaisia ratkaisuja olisi edullisinta tehdä missäkin vaiheessa.
Ensimmäisellä sivullamme kerroimmekin jo muutamia esimerkkejä näistä sudenkuopista, jotka uhkaavat kokematonta manageria, mutta kertauksen vuoksi voidaan vielä sanoa, että managerin kokemattomuus saattaa näkyä esimerkiksi epäedullisten levytyssopimusten laatimisena sekä artistin buukkaamisena myös sellaisiin tilaisuuksiin, jotka eivät hänen brändinsä kannalta ole välttämättä kovin edullisia. Kaikkiin mahdollisiin erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen saattaa tuntua kokemattomasta managerista houkuttelevalta, vaikka kaikki tilaisuudet eivät välttämättä olisikaan artistin tulevaisuuden kannalta kovin hyviä valintoja. Pitää tietysti takoa silloin kun rauta on kuuma, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että artistin kannattaisi välttämättä esiintyä kaikissa hänelle tarjotuissa tilaisuuksissa. Jos artisti osallistuu kaikkiin ”kissan ristiäisiin”, saattaa tämä jopa laskea hänen brändinsä arvoa ja jos keikkoja buukataan liian tiiviiseen tahtiin, saattaa tämä vaikuttaa artistin esiintymisiin – väsymys alkaa näkyä lavalla ja jos keikka- ja haastattelutahti on erityisen tiukka, saattaa jo kiirekin alkaa näkyä artistin esityksissä. Yleisö ei ole tyhmä ja huomaa helposti, jos artisti on lavalla poissaoleva tai hätäisen oloinen. Artistista tulee yleisölle hyvin pian ”rahat-pois-meiningillä” esiintyvä kylmä taiteilija, mikä saattaa vaikuttaa artistin imagoon sitä heikentävällä tavalla yllättävän nopeasti. Toisaalta liian tiukan aikataulun vaarana on pahimmillaan jopa artistin loppuun palaminen.